Fosfor Fanzinedistro

Fortfarande har många självpublicerande serieskapare väldigt få möjligheter att nå en marknad utanför seriefestivaler och med Fosfor ger vi dessa skapare en plattform för att nå ut till fler läsare. Vi vill kunna sprida fanzineskapares verk och öppna upp en av seriesveriges största kulturer till fler människor!

Vill du sälja dina fanzines, prints eller stickers via Fosfor? Besök Fosfors och Hybridens hemsida eller skicka ett mail till fosfor(a)hybriden(.)se, så hör vi av oss med detaljer.

Fosfor, Sveriges första distro för seriefanzines i regi av Steve Nyberg och Christoffer Frostgård, togs över av CBK och återföddes i juni 2019 som en del av Fanzineverkstaden och Hybriden i Malmö.

Many self-publishing comics creators still have very few opportunities to reach a market outside comics festivals. With Fosfor, we give these creators a platform to reach out to more readers. We want to be able to spread zine creators’ works and open up one of comics’ greatest cultures to more people!

Want to sell your fanzines, prints or stickers via Fosfor? Visit Fosfor at Hybridens website or send an email to fosfor(a)hybriden(.)se, and we will give you the details.

Fosfor, Sweden’s first distro for comics fanzines directed by Steve Nyberg and Christoffer Frostgård was taken over by CBK and then reborn in June 2019 as part of Fanzineverkstaden and Hybriden in Malmö.