Bokning

Vi uppskattar om du kan komma i tid till din bokning eller meddela oss om du blir sen. Eftersom vår verkstad drivs ideellt och utan någon form av betalning, så är det viktigt för oss att effektivisera vår tid. Om vi inte har hört från dig 30 minuter efter din bokade tid går vi hem för dagen. Tack för din förståelse och samarbete!

Vad ska jag boka?

-Vill du skriva ut fanzines, A3 prints el. dyl. från vår vanliga skrivare spelar det ingen roll vilken dator av Dator 1-4 du väljer.

-Vill du skriva ut tryck i större format än A3 eller i högre kvalitet ska du skriva ut från storformatskrivaren Epson SC P8000 och då bokar du Dator 1.
Obs att det inte går att printa fanzines via denna skrivare.

-Vill du använda Wacom Cintiq ska du boka Dator 2.

-Vill du scanna i A4 ska du välja Dator 3 eller Dator 4.

-Vill du scanna i A3 bokar du Övrigt för att scanna via multifunktionsskrivaren eller D1 för att scanna via Dator 1.

Tänk på att ta den dator du bokat i systemet när du kommer till verkstaden.

-Boka Övrigt för att använda verkstaden för någonting som inte har en kategori i bokningssystemet, t.ex. teckna, låna en iPad eller liknande.

Får jag ta med mig en vän till verkstaden?
Nej, medlemskapet i Fanzineverkstaden är personligt. Behöver du bärhjälp får någon självklart hjälpa dig till och från verkstaden, men personen får inte stanna kvar som sällskap.

We appreciate if you can arrive on time for your appointment or notify us if you’ll be late. Since our workshop is run on a voluntary basis without any form of payment, it’s important for us to streamline our time. If we haven’t heard from you 30 minutes after your scheduled time, we will leave for the day. Thank you for your understanding and cooperation!

What computer/area should I book?

-For printing zines, A3 prints or similar from our regular printer, it doesn’t matter which computer you book.

-For printing larger formats than A3, or higher quality prints, you should use the Large Format Printer (Epson SC P8000).
For that, you need to book Dator 1.

-For using the Wacom Cintiq, book Dator 2.

-For scanning A4, book Dator 3 or Dator 4 (the regular multifunction printer and A3 printer can also scan A4).

-For scanning A3 (or smaller), book Other or Utskrift (egen dator) to scan via the multifunction printer or D1 to scan via Computer 1.

-When you arrive at Fanzineverkstaden, remember to use the same computer that you chose in the booking system.

-Book Övrigt if you plan to use Fanzineverkstaden for something that doesn’t fit into any of the other categories, like drawing, using one of our iPads etc.

-Book Grafikpress if you plan to use the Roll press

-Book Utskrift egen dator if you plan to print from your own computer

-Book Screentryck if you plan to do some screen printing

Can I bring a friend to the workshop?
No, the membership is private. If you need help carrying things, someone can of course help you to and from Fanzineverkstaden, but the person can’t stay to keep you company.