Policy gällande medlemskap, utträde och återbetalning

Uppdaterad 2020-10-20
Medlemskap i Fanzineverkstaden innebär ett stödmedlemskap i föreningen Tusen Serier som driver verkstaden och avser ett års medlemskap fr.o.m. det datum som betalningen kommit in.

Medlemsavgiften är en avgift som direkt går in i verkstadens verksamhet (papper, toner, förbrukningsmaterial och annat som är nödvändigt för verkstadens fortlevnad). Begär man utträde under pågående medlemsperiod löper medlemskapet ut när nuvarande period utgår.

Har du väl besökt och använt verkstaden och dess resurser är du skyldig att betala medlemsavgiften.

Ingen återbetalning sker av medlemsavgiften för eventuell period mellan utträde och slutdatum.