FAQ

Hur blir jag medlem?
Du blir medlem genom att ansöka via vår medlemskapssida.
När din ansökan är godkänd skickar vi dig en faktura med medlemsavgiften tillsammans med dina medlemsuppgifter och bokningsinstruktioner.

Kan jag besöka verkstaden innan jag blir medlem?
Du får gärna boka in en tid och kika på verkstaden, men i pandemitider håller vi gärna alla besök från icke-medlemmar till ett absolut minimum, vi svarar gärna på era frågor men vill helst att så mycket av kontakten som möjligt sker via mail.
Läs gärna om verkstadsutrymmet och maskinparken på vår verkstadssida.

Behöver jag ett coronapass för att få besöka verkstaden?
Inte i nuläget. Vi vill däremot att alla som är ovaccinerade bär munskydd när de besöker oss och meddelar oss i förväg så att vi också är utrustade med munskydd.

Får jag ta med mig en vän till verkstaden?
Inte i pandemitider. Behöver du bärhjälp får någon självklart hjälpa dig till och från verkstaden, men personen får inte stanna kvar som sällskap. I vanliga fall brukar det gå bra om verkstaden inte är bokad av någon annan samtidigt, men du behöver maila i förväg för att dubbelkolla.

How do I become a member?
You become a member by applying via our membership page. When your application is approved we’ll send you an invoice with the membership fee along with your membership credentials and booking instructions.

Can I visit the workshop before I become a member?
You are welcome to book an appointment and look at Fanzineverkstaden, but during pandemic times we want to keep all visits from non-members to an absolute minimum, we are happy to answer your questions but would like to keep as much of the contact as possible via email. Feel free to read about the workshop space and the machine park on our workshop page.

Do I need a corona passport to visit the workshop?
Not at the moment. On the other hand, we want everyone who is unvaccinated to wear a mask when they visit us and notify us in advance so that we equip ourselves with a mask.

Can I bring a friend to the workshop?
Not in pandemic times. If you need help carrying things, someone can of course help you to and from Fanzineverkstaden, but the person can’t stay to keep you company. In normal cases, it’s usually ok to bring someone to help you work if Fanzineverkstaden isn’t booked by someone else at the same time, but you need to email in advance to double check.