Om oss

och våra samarbetspartners
Vi på verkstaden

Vi som jobbar på verkstaden heter Mattias Elftorp och Kinga Dukaj. Vi är bägge serieskapare och aktiva i serieföreningarna Tusen Serier och CBK som bland annat sysslar med utgivning, utställningar och workshops och som också driver utställningssidan & serieaffären,  Hybriden.se

Vi såg att det fanns ett behov av ett sånt här ställe, dit du kan gå som serieskapare och få tillgång till utrustning för, och utrymme att experimentera med, olika sätt att göra böcker och fanzines. Vi skiljer oss från Malmös andra kollektivverkstäder genom att du hos oss inte behöver vara yrkesverksam eller ha en formell utbildning. Det du inte redan behärskar kan du lära dig i någon av våra workshops.

Att göra fanzines betyder att det du publicerar står utanför de etablerade förlagen (på gott och ont) men det måste inte betyda att det du gör har en lägre kvalité. Det kan snarare innebära en större frihet att experimentera både med form och innehåll. Detta är ofta vad som motiverar oss.

Tusen Serier

Tusen Serier grundades 2011 med målet att öppna upp den svenska seriemarknaden för fler skapare och läsare med internationell bakgrund. Det finns så många bra verk som inte blir synliggjort i den segregerade svenska kulturen. Tusen Serier finns för att göra skillnad, främst genom workshops, utställningar och utgivning. Tusen Serier är också arrangör för den internationella alternativseriefestivalen AltCom.
www.tusenserier.com

Arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Utanförskapet är Sveriges största sociala utmaning. Det finns många goda idéer för ökad delaktighet, men ofta saknas pengar. Därför finns Arvsfonden.

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
www.arvsfonden.se

CBK

CBK har funnits sedan 2001 och verkar för en mer varierad och intressant seriekultur i Sverige och ur ett internationellt perspektiv. Utöver utgivningen av CBA gör CBK utställningar, ger ut andra serieböcker, deltar i och arrangerar andra serierelaterade evenemang.
www.cbkcomics.com

Hybriden

Hybriden är en lokal som Tusen Serier delar med CBKMitt Möllan (Bangatan 5). Det är ett utrymme för utställningar, bokförsäljning, studioplatser, seriereferensbibliotek osv som du har tillgång till som medlem i Fanzineverkstaden.
www.hybriden.se

mötesplats:serier

mötesplats:serier vill skapa ett sammanhang i Skåne, som gör det möjligt för serieskapare, serieforskare och andra som vill utveckla och förstå seriekonsten att få tillgång till bättre resurser, större nätverk och fler möjligheter. Projektet har sin hemvist på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation, K3 och drivs med stöd av Fakulteten för Kultur och Samhälle, Malmö Universitet och Region Skåne.
www.blogg.mah.se/motesplatsserie

Underlandet

Underlandet är ett konstnärligt forskningslabb för serietecknare baserat i Malmö. Vi skapar massor av nya serier, håller experimentella workshops i berättande och tecknande, kartlägger seriebranschen och startar nya samtal om serier som konstform. Vi ordnar också utställningar, seriehögläsningar och andra arrangemang.
www.underlandets.wordpress.com

Malmö Universitet, Serieskolan

Malmö Universitet, Serieskolan