Kontakta Fanzineverkstaden

Läs gärna vår FAQ!

Öppettider: tis–fre, 15:00–21:00
OBS: alla besök måste förbokas.

Cyklar får inte parkeras precis utanför verkstaden (vi har inget emot det, men de kan bli bortforslade/stulna), men det finns gott om cykelparkeringar i närheten, längs med både Ahlmansgatan och Bangatan.

Besöks- och postadress:
Ahlmansgatan 11A,
214 27 Malmö

info(a)fanzineverkstaden(.)se

Contact Fanzineverkstaden

Read our FAQ!

Opening hours: Tue–Fri, 15:00–21:00
NOTE: all visits must be booked in advance.

Bikes must not be parked just outside the workshop (we don’t mind them being there, but they may be towed/stolen). There are plenty of parking spaces for bikes nearby, along both Ahlmansgatan and Bangatan.

Visiting and mailing address:
Ahlmansgatan 11A,
214 27 Malmö

info(a)fanzineverkstaden(.)se


    Har du läst vår FAQ?

    Vi har tyvärr inga workshops inplanerade inom överskådlig framtid.