Kontakta Fanzineverkstaden

Läs gärna vår FAQ!

Öppettider: tis–fre, 15:00–21:00
OBS: alla besök måste förbokas.

Obs! Läs våra coronariktlinjer innan du besöker oss!

Cyklar får inte parkeras precis utanför verkstaden (vi har inget emot det, men de kan bli bortforslade/stulna), men det finns gott om cykelparkeringar i närheten, längs med både Ahlmansgatan och Bangatan.

Besöks- och postadress:
Ahlmansgatan 11A,
214 27 Malmö

info(a)fanzineverkstaden(.)se

Contact Fanzineverkstaden

Read our FAQ!

Opening hours: Tue–Fri, 15:00–21:00
NOTE: all visits must be booked in advance.

Important! Read our corona guidelines before visiting us!

Bikes must not be parked just outside the workshop (we don’t mind them being there, but they may be towed/stolen). There are plenty of parking spaces for bikes nearby, along both Ahlmansgatan and Bangatan.

Visiting and mailing address:
Ahlmansgatan 11A,
214 27 Malmö

info(a)fanzineverkstaden(.)se