Medlemskap

Hur funkar det?

För att använda Fanzineverkstaden för eget arbete måste du bli medlem.
Fyll i formuläret för att ansöka om medlemskap!
Enda kravet för att bli medlem är att du ska vara minst 18 år.

Ett medlemskap i Fanzineverkstaden kostar i dagsläget 500 kr/år för medlemmar i Skåne och 250 kr/år för Riksmedlemskap.

Du kan ta med eget material att arbeta med eller köpa på verkstaden för självkostnadspris (samma gäller för utskrifter mm).

När din ansökan är godkänd skickar vi dig en faktura med medlemsavgiften tillsammans med dina medlemsuppgifter och bokningsinstruktioner.

Medlemskap i Fanzineverkstaden innebär också stödmedlemskap i Tusen Serier då Fanzineverkstaden drivs av Tusen Serier och ger ett rabatterat pris på en prenumeration på seriekonstantologin CBA som vår samarbetspartner CBK ger ut.

How does it work?

To get access to Fanzineverkstadens facilities you need to become a member.
Fill out the form to apply for membership!

The only requirement to become a member is that you must be at least 18 years of age.

A membership in Fanzineverkstaden currently costs 500 SEK/year for residenst of Skåne and 250 SEK/year for national members.

You can bring your own material to work with or buy at the workshop at cost price (same goes for prints etc.).

When your application is approved we’ll send you an invoice with the membership fee along with your membership credentials and booking instructions.

Membership in Fanzineverkstaden also means a support membership in Tusen Serier as the Fanzineverkstaden is run by Tusen Serier and also offers a discounted price for a subscription to the comics-art anthology CBA that our partner CBK publishes.

Medlemsansökan