Verkstad och utrustning

Svenska                         English

Fanzineverkstaden bygger på eget arbete och solidaritet precis som andra kollektivverkstäder. Vi finns alltid på plats under bokade tider för att erbjuda hjälp och stöd, men vår roll är inte att göra jobbet åt er. Eftersom vår verkstad för närvarande drivs ideellt och utan någon form av betalning, är det viktigt för oss att medlemmarna har förståelse för att vi även arbetar med våra egna projekt under tiden på verkstaden. Vi uppskattar er förståelse och samarbete i denna fråga.

På verkstaden får du som medlem tillgång till:

 • datorer
 • A4 scanner
 • A3 scanner
 • Ricoh multifunktionsskrivare
 • Epson Storformatskrivare
 • ritplattor
 • ritskärm
 • iPad Pro
 • verktyg för linoleumtryck
 • verktyg för bokbinderi, inklusive bokbindarlim
 • grafikpress
 • elektrisk skärmaskin
 • manuell skärmaskin (130 cm)
 • fanzinepressar
 • Enkel screentrycksutrustning, inklusive torkskåp, screenvask och torkställning
 • Medlem blir du här!

När du blir medlem får du tillgång till bokningssystemet. Där bokar du in dig på våra datorer, för verkstads jobb eller screentryck. Det är också där vi har vår driftinformation.

Våra datorer är både Mac och PC

Dator 1 har både MacOs och Windows, och är kopplad till vår storformatskrivare.

Vår multifunktionsskrivare är en Ricoh Aficio MP C3004 A3 Color Laser och är en kombinerad skrivare/kopiator/A3 scanner som du som medlem har full tillgång till. Skrivaren klarar av utskrifter upp till 300g och även sidmatade banderoller (max 29,7 cm breda).

Tar du med eget papper så notera gramvikten och kontrollera så pappret är gjort för lasertryck.

Vill du använda egen dator för utskrifter finns aktuella drivrutiner här. Ta den senaste PCL-versionen för Windows, för Mac finns oftast bara en version.

OBS! Max 4 personer kan skriva ut samtidigt.

Vår storformatskrivare (LFP) är en Epson SureColor SC-P8000 STD 44″ och kan skriva ut bilder som är upp till 110 cm breda.

Skrivaren skriver ut i RGB och omfattar en åttafärgers bläckuppsättning som ger Pantone -certifierade färger i hög kvalitet.

Ett avancerat svartvitt läge hjälper till att framställa djup, rik svärta med hög densitet och fantastiskt smidiga färgtoner som ger fantastiska utskrifter.

Med andra ord: Det blir snyggt! Det blir färgstarkt!

PRISER
Tyvärr kan vi inte säga exakt i förväg hur mycket din utskrift kommer att kosta, eftersom programmet räknar ut det i efterhand, men om du beskriver vad du vill skriva ut så kan vi göra en ungefärlig gissning.

Vad ett tryck kostar beror på olika saker:
-vilket papper du väljer att skriva ut på
-om du har eget Epson papper med dig
-hur stor bilden är
-om det är färg eller svart/vit
-hur hög upplösning (DPI) bilden har

Det som påverkar priset mest är upplösningen, men är den för låg blir kvalitén på utskriften också sämre. Ju högre DPI, desto mer detaljer och mer bläckåtgång.
Skrivaren vill inte skriva ut bilder i mindre än 250 DPI.

Exempel på priser:
Storutskrift på DoubleWeight Matt Paper, 250DPI clr – 1kvm* = ca 255:-
Storutskrift på Enhanced Matte Paper, 350DPI clr – 1kvm = ca 296:-
Storutskrift på Enhanced Matte Paper 600DPI b/w – 1kvm = ca 346:-

* Programmet som räknar ut priserna räknar i kvadratmeter, så det är därför vi också gör det. Nedan är en lista på A-format och hur många kvadratmeter de är så du enkelt kan räkna ut den ungefärliga kostnaden själv:

Ex: A4 = 22:- (600DPI b/w) / 19:- (350DPI clr)

A0 = 1kvm
A1 = 0,5 kvm
A2 = 0,25 kvm
A3 = 0,125 kvm
A4 = 0,062 kvm
A5 = 0,031 kvm

FILER
De bildfiler du vill skriva ut ska vara i .TIF och RGB (skrivaren konverterar sedan själv till 8-färgstryck. Tänk också på att göra dem i rätt storlek och att lägga dem på ett sätt så att så lite som möjligt av pappret går åt (det sparar pengar åt dig och papper åt andra).

Vi vet att det kan vara lite krångligt att sätta sig in i allt detta om du inte är van, så fråga gärna oss som jobbar på verkstaden så kan vi hjälpa till att förklara hur du ska göra.

PAPPER
Vi har för närvarande följande papperstyper (men det kan ändras, så dubbelkolla med oss för säkerhets skull).
Rullar:
– Epson Enhanced Matte (189g, 111 cm och 61 cm i bredd)
– Epson DoubleWeight Matte (61 cm i bredd)
– Epson Premium Luster Photo (260g, 61 cm i bredd)
– Epson PremierArt Water Resistant Canvas (350g, 111 cm i bredd)
– Epson PremierArt Water Resistant Matte Canvas (61 cm i bredd)

Ark:
– Epson Papper Enhanced Matte A2

Du är välkommen att komma och titta på papperssorterna och vi har även en pärm med lite olika testutskrifter.

Här  finns en lista på papper som funkar till skrivaren som vi kan köpa in(men då binder du upp dig att använda pappret):

Matte paper:
Double-Sided Matte Paper
Doubleweight Matte Paper Roll
Enhanced Matte Paper / Archival Matte Paper
Enhanced Matte Paper / Archival Matte Paper Roll
Enhanced Matte Posterboard
Matte Paper Heavy Weight
Premium Semimatte Photo Paper Roll
Singleweight Matte Paper Roll

Glossy Paper:
Premium Glossy Photo Paper (Graphic Arts)
Premium Glossy Photo Paper Roll
Premium Luster Photo Paper
Premium Luster Photo Paper Roll
Premium Semigloss Photo Paper (Graphic Arts)
Premium Semigloss Photo Paper Roll

Art paper:
Cold Press Bright
Cold Press Natural
Hot Press Bright
Hot Press Natural
Fine Art Cotton Smooth Bright
Fine Art Cotton Smooth Natural
Fine Art Cotton Textured Bright
Somerset Velvet Fine Art Paper
Somerset Velvet Fine Art Paper Roll
Ultrasmooth Fine Art Paper
Ultrasmooth Fine Art Paper Roll
Velvet Fine Art Paper
WaterColor Paper Radiant White
WaterColor Paper Radiant White Roll

Photo paper:
Photo Quality Ink Jet Paper
Photo Quality Ink Jet Paper roll
Traditional Photo Paper

Canvas:
Premium Canvas Satin
Water Resistant Matte Canvas Roll

How to Print Color with Epson Print Layout Software
How to Print B&W with Epson Print Layout Software

Screentryck på verkstaden

……
Disclaimer: Vår utrustning är extremt rudimentär och inte alls professionell på någon som helst nivå.

2024-04: Vi tillhandahåller tyvärr inte längre produkter som exponerings- och rengöringsprodukter eller färg för screentryck eftersom de används så sällan så de hinner bli dåliga.

Vad behöver du själv skaffa?

 • Du behöver skaffa egna ramar och raklar, emulsion, färg, rengörings, avfettningsmedel och ev. papper att trycka på.
 • Du behöver ha tidigare erfarenhet av att trycka för att få använda screenverkstaden, så har du aldrig tryckt förr kan du för närvarande inte använda screenverkstaden då vi inte har möjlighet att lära ut.
 • Du kan boka screentryckstid i bokningssystemet, precis som med allt annat.

Vi har:

 • en fast station med 2 tryckplatser och ytterligare 2 flyttbara tryckplatser.
 • ett enkelt torkskåp som klarar ramar med max yttermått 50×70 cm.
 • exponeringsutrustning
 • OH-film A3
 • beskiktningsstation
 • screenvask

Största ramarna som går in i vårt torkskåp kan ha max yttermått 50×70 cm.

För att screentrycka på verkstaden behöver du vara medlem. Medlem blir du här!

Ha så kul!

Nu har vi en skärplottermaskin, Cricut Maker 3! För att använda den behöver du ha tidigare erfarenhet av skärplottermaskiner och vara bekant med Cricut Design Space.

Vi kan för närvarande inte erbjuda någon handledning för nybörjare, men har du grundläggande kunskaper sedan tidigare är det fritt fram att dra nytta av maskinens möjligheter och skapa fantastiska projekt.

Vi tillhanda håller vissa tillbehör och vissa behöver du köpa till själv:

Det vi har inne just nu är:

Cricut Basic Tool Set.
Cricut Deep Point Blade Hylsa (köp till egen kniv).
Cricut Maker Knife Blade Hylsa (köp till egen kniv).
Cricut Premium Fine Point Blade Hylsa (köp till egen kniv).
Cricut Foil Transfer folieringstippar: Fine, Medium och Bold. (köp egen folie).
Cricut Maker Single Scoring Wheel (QuickSwap) med Tip 01 och Tip 02.
Cricut Maker Engraving Tip (QuickSwap) med Engraving Tip 41.

Köp själv:
Cricut Skärmatta 30,5×30,5cm, eller Cricut Skärmatta 30×60.
Cricut Deep Point Ersättningsblad.
Cricut Maker Knife Blade Ersättningsblad.
Cricut Premium Fine Point Blade Ersättningsblad.
Cricut Maker Wavy Blade Tip 31.
Cricut Maker Rotary Blade med Hylsa.
Cricut Foil.
Cricut Maker Debossing Tip 21.
Cricut Maker Perforation Blade (Quickswap) med Perforation Blade Tip 11.
Cricut Pennor.

Då prisernapå olika Cricut-verktyg varierar är det bästa att du själv googlar dig fram till det mest aktuellt förmånliga priset.

Hur du gör ett fanzine:

Screentrycksinstruktioner på verkstaden:

Svenska                         English

The foundation of Fanzineverkstaden is collective work and solidarity, just like other community workshops. We are always present during scheduled times to offer help and support, but our role is not to do the work for you. Since our workshop is currently run on a voluntary basis without any form of payment, it’s important for us that members understand that we also work on our own projects while at the workshop. We appreciate your understanding and cooperation in this matter.

As a member of Fanzineverkstaden you’ll get access to:

 • Computers with Ps/Id/Ai/An
 • A4 scanner
 • A3 scanner
 • Ricoh Multifunction printer
 • Epson Large Format Printer
 • Wacom Intuos drawing tablets
 • Wacom Cintiq pen display
 • iPad Pro
 • Linoprinting tools
 • Bookbinding tools, including bookbinding glue
 • Roll press
 • Electric cutting machine
 • Manual cutting machine (130 cm)
 • Book press for fanzines
 • Simple screenprinting equipment, including a drying cabinet and washout booth (no frames or rakes).

When you become a member you’ll get access to our booking system where you’ll be able book time on our computers or other equipment. This is also where you’ll see exceptions to our opening hours and other information that might affect your work at Fanzineverkstaden.

Our multifunction printer is a Ricoh Aficio MP C3004 A3 Color Laser and is a combined printer/copier/A3 scanner that you’ll have full access to as a member. The printer can print up to 300g and also side-fed banners (max. 29.7 cm wide).

If you want to use your own computer for printing, download current drivers here.

When bringing your own paper, note the gram weight and check that the paper is made for laser printing.

NOTE! A maximum of 4 people can print at the same time.

Screenprinting at Fanzineverkstaden

Disclaimer: Our equipment is extremely rudimentary and not at all professional at any level.

2024-04: Unfortunately, we no longer supply products such as screenprinting paints, exposure or cleaning products, because they’re used so infrequently that they go bad before they run out.

What do you need to get yourself?

 • You need to get your own frames and squeegees, emulsion, paint, cleaning agent, degreaser and possibly paper to print on, depending on what you want and what we have.
 • You need to have previous experience in printing to be able to use the screen workshop. If you’ve never printed before, you can’t currently use the screen workshop, simply because we don’t have the ability to teach you.
 • You can book time for screen printing in the booking system, just like with everything else.

We have:

 • a printing table with 2 printing stations and another 2 mobile printing stations.
 • a simple drying cabinet that can handle frames with a maximum outer dimension of 50×70 cm.
 • exposure equipment
 • OH film A3
 • coating station
 • screen washing station

Before you can print, you need to procure your own frames, squeegees, emulsion, paint and cleaning products.

The largest frames that go into our drying cabinet can have a maximum outer dimension of 50×70 cm.

To screen print, you need to be a member. You become a member here!

Have fun!

We finally have a cutting machine, Cricut Maker 3! To use it, you need to have previous experience with cutting machines and be familiar with Cricut Design Space.

Currently, we cannot provide any beginner tutorials, but if you have basic knowledge already, feel free to take advantage of the machine’s capabilities and create amazing projects.

We provide certain accessories, and some you will need to purchase yourself.

What we currently have in stock are:

Cricut Basic Tool Set.
Cricut Deep Point Blade Housing (purchase your own blade).
Cricut Maker Knife Blade Housing (purchase your own blade).
Cricut Premium Fine Point Blade Housing (purchase your own blade).
Cricut Foil Transfer Kit with three foil tips: Fine, Medium, and Bold (purchase your own foil).
Cricut Maker Perforation Blade (QuickSwap) with Perforation Blade Tip 11. Cricut Maker Single Scoring Wheel (QuickSwap) with Tip 01 and Tip 02.
Cricut Maker Engraving Tip (QuickSwap) with Engraving Tip 41.

Purchase separately:

Cricut Cutting Mat 30.5×30.5cm or Cricut Cutting Mat 30×60.
Cricut Deep Point Replacement Blade.
Cricut Maker Knife Blade Replacement Blade.
Cricut Premium Fine Point Blade Replacement Blade.
Cricut Maker Wavy Blade Tip 31.
Cricut Maker Rotary Blade with Housing. Cricut Foil.
Cricut Maker Debossing Tip 21.
Cricut Pens.
Cricut Materials.