Coronariktlinjer/Corona guidelines

Restriktioner: endast 1 medlem åt gången. Stanna hemma vid MINSTA symptom!

  • Vi har munskyddskrav på verkstaden, så ta med er det när ni kommer hit! Anledningen är att vi gärna vill kunna hålla öppet, men vi är bägge i riskgruppen. Youtube har bra videor på återanvändningsbara DIY-munskydd ni kan göra själva.
  • Antalet medlemmar som kan jobba samtidigt på verkstaden är begränsat till en. Detta innebär att alla måste boka tid oavsett vilket arbete ni ska göra.
  • Bokningssystemet är just nu inställt så att alla bokningar måste godkännas. Detta för att inte fler än 1 medlem ska boka samtidigt och för att vi inte kommer vara på plats när ingen har bokat. Boka minst en timme i förväg. Du får ett mail när du bokar och ett mail när din bokning är godkänd.
  • Är du det minsta sjuk så stanna hemma. Även om du är säker på att det bara är en lätt förkylning.

OBS! Vi kommer tyvärr att avvisa er ifall ni inte har munskydd med er till verkstaden. Detta är inte förhandlingsbart och är helt nödvändigt för vi ska kunna hålla öppet.

Fanzineverkstaden is open for business again! Hurray!
For this to work in pandemic times we have implemented certain rules that apply until further notice:

  • We now have face mask requirements in the workshop, so bring it with you! The reason for this is that we want to be accesible, but we are both in the risk group. Youtube has good videos on reusable DIY masks you can make yourself.
  • We limit the number of members who can work simultaneously in the workshop to 2 for now. This means that everyone must book their appointment no matter what work you are going to do.
  • The booking system is currently set up so that all bookings must be approved. No more than 2 members will be able to book at the same time. Book at least one hour in advance. You will receive an email when you book and an email when your booking is approved.
  • Risk group: the option to work alone exists. If you are in a risk group and want to reduce the risk of becoming ill, you can ask to work alone. Enter your request in the description box in the booking system when you book. Working alone still means that the staff are present.
  • If you are the least bit sick, stay at home. Even if you’re sure it’s just a mild cold.

NOTE! We will unfortunately reject you if you don’t have a face mask with you. This is non-negotiable and is absolutely necessary for us to be able to stay open.