Layoutguide fanzines

Upplägg när du gör InDesign-dokument för att skriva ut fanzine:

För att sidorna ska hamna på rätt ställe i ett häfte behöver de monteras på ett sätt som i början kan kännas lite ologiskt. Du kan göra inställningar som får programmet att göra det åt dig när du skriver ut, men om det av någon anledning inte fungerar måste du lägga om sidorna manuellt. Här är ett sätt att göra det:

Gör först ett dokument i ditt layoutprogram (t.ex InDesign) där sidorna helt enkelt är i rätt storlek och kommer i den ordning de ska läsas. Då är det lättare att se så att det blir rätt med utfall och marginaler osv. När du har korrat och allt och är klar att skriva ut skapar du ett annat dokument som är i den storlek som utskriftsarken kommer vara (dvs om ditt fanzine är i stående A5 ska det nya dokumentet vara liggande A4 och hälften så många sidor).

Sedan flyttar du över sidorna som pilarna visar. Exportera till PDF och skriv ut 2-sidigt (pappret ska vändas längs kortsidan).

Detta är för att sidorna ska monteras på det sätt de ska ligga på pappret när de kommer ut ur skrivaren.

Om häftet ska vara tex 12 sidor i A5 ska utskriftsdokumentet vara 6 sidor i A4 (liggande).

Du ser här hur sidorna ska monteras i dokumentet (och hur de sedan kommer att hamna på fram- och baksidorna på pappersarken).

Tänk på att sidantalet måste vara jämnt delbart med 4, eftersom varje pappersark innehåller 4 sidor.

Har du t ex gjort 13 sidor måste du därför antingen ta bort en eller lägga till tre för att det ska gå att göra ett häfte av det.

Tänk också på att även tomma sidor måste läggas in i dokumentet.

Page setup in InDesign for
printing a zine:
Here is an example of how to place the pages of a fanzine.
The files for the pages of the zine are placed in the way they should be on the paper as it comes out of the printer (not in the order youíd read them).

For example: if you want it to be 12 pages in A5, the document should be 6 pages A4 (landscape orientation).

You can see here how the pages should be placed in the document (and how they will end up on the front and back sides of the printed sheets of paper).

Remember that the number of pages must be divisible by 4, since each sheet will contain 4 pages.

For example, if you have 13 pages you have to either take out one or add three pages.

Also remember that even if pages are empty, they need to be included in the document to be printed.