Fanzineverkstaden

Amalias reseanteckningar

Fanzineproduktion!

Förra veckan gjorde Amalia Alvarez ett nytt fanzine på verkstaden. Antirasistiska anteckningar från resan genom livet…

No Comments

Post a Comment