december 2017

Smygpremiär – Workshop med mötesplats:serier

Den 14 december smygstartade vi med en första workshop som ägde rum på Fanzineverkstaden och Hybriden. Genom Malmö Högskolas projekt mötesplats:serier gjordes en workshop i linoleumtryck och enkel bokbindningsteknik med serieelever från högskolan och Serieskolan tillsammans. Workshophållare var Saskia Gullstrand och Johnnie Ekman.

Trots att de båda utbildningarna har funnits sida vid sida i Malmö under många år var detta första gången de haft ett liknande samarbete och vi är glada att det blev just hos oss. Mötesplats:serier är ett projekt just för att skapa samverkan och samarbeten mellan olika aktörer inom seriestaden Malmö.

Till workshopen hade eleverna med sig förtryckta inlagor. De fick sedan lära sig enkla tekniker för att göra omslag i linoleumtryck och pamphlet binding för att sätta ihop sina fanzines.

Vi hade också besök av representanter från Region Skåne och Grafiska Muséet i Helsingborg.

En bra start…